työnohjaukset työyhteisöille

Tiesitkö, että innostuneisuus tuo työyhteisöihin ilon lisäksi parempaa laatua, tuloksellisuutta ja tehokkuutta -kestävällä tavalla.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus toteutetaan useimmiten pienryhmissä, joissa on noin 2-6 henkeä.

 

Ryhmän jäsenet voivat olla saman tiimin jäseniä tai he voivat olla samasta organisaatiosta, joiden työtehtävät hieman poikkeavat.

 

Ryhmään osallistuvien työntekijöiden työtehtävät tai kohderyhmä tulisi olla kuitenkin samankaltainen. Jos ne eroavat paljon toisistaan, työntekijöillä on työnohjauksessa haasteita ymmärtää toistensa töitä ja niiden aiheuttamia tunteita ja ajatuksia. Työtehtävien pohdinta ja vertaistuen saaminen hankaloituvat tämän myötä.

 

Näissä tapauksissa työntekijät olisi hyvä eriyttää omiin ryhmätyönohjauskertoihin, joissa vertaistuki olisi paremmin toteutettavissa.

Työparin työnohjaus

Työparina työskentely voi olla upeaa ja haastavaa samaan aikaan: kaksi erilaista persoonaa tekemässä lähekkäin samaa työtä omalla tavallaan.

 

Työparien työnohjaus on järjestettävissä esimerkiksi saman organisaation kahdelle kollegalle yhteisesti. Jos työparin työtehtävät poikkeavat huomattavasti toisistaan, se saattaa aiheuttaa haasteita työnohjauksessa, koska ymmärrys toisen työstä on vähäistä. Suosittelen siinä tapauksessa molemmille yksilötyönohjausta.

 

Työparin työnohjaus hinnoitellaan ryhmätyönohjauksena.

Esihenkilön työnohjaus

On hyvin yleistä, että esihenkilöksi, lähiesihenkilöksi tai tiimivastaavaksi valitaan omassa perustyössään hyvin menestynyt. Monet esihenkilöt kaipaavat ylennyksen ja muutoksen myötä ammatillista lisätukea uuteen rooliinsa.

 

Esihenkilön vastuulla on paljon erilaisia tehtäviä, jotka voivat herkästi aiheuttaa stressiä ja riittämättömyyden kokemuksia. Esihenkilön työnohjaus ei korvaa perehdytystä eikä koulutusta, mutta se on tärkeä tukimuoto ylläpitämään työhyvinvointia, selkeyttä ja ammatillista kasvua.

 

Työnohjauksessa on turvallista käydä luottamuksellisia keskusteluja työn nostamista ajatuksista ja tunteista. Esihenkilön työnohjaus on paikka, jossa voi purkaa tärkeitä työasioita ja -tilanteita sekä löytää uusia ratkaisuja.

 

Työnohjaus auttaa selkeyttämään ja vahvistamaan esihenkilön roolia, auttaa valitsemaan oikeita toimintatapoja ja jakamaan omia voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksilötyönohjaus

Monet työntekijät pitävät työstään silloin, kun he kokevat heille tärkeiden asioiden olevan työpaikalla kohdallaan.

 

Viimevuosina useiden työntekijöiden jaksaminen on ollut vaakalaudalla eri aloilla. Sekä työntekijät että yritykset pohtivat mistä löytäisivät lisätukea ja miten välttää tilanteen paheneminen.

 

Työntekijät haluavat välttyä loppuun palamiselta. He haluavat löytää keinoja, miten hallita hallitsematonta. He haluavat löytää keinoja, miten he voisivat työskennellä uupumatta. Työntekijät haluavat säästää voimia myös vapaa-ajalle, koska hyvinvointi on heille tärkeää. Ja niin pitääkin olla.

 

Asiakastyössä työntekijät kohtaavat toistuvasti haastavia asiakkaita ja kohtuuttomia vaatimuksia. Heidän mieleen saattaa hiipiä ajatus, miten he jaksaisivat työskennellä uupumatta. Toiset vaihtavat työpaikkaa tai kouluttautuvat uudelleen löytääkseen työpaikan, jonne he kokevat kuuluvansa. Löytääksen työn, joka ei uuvuta.

 

Ratkaisut voivat kuitenkin löytyä nopeammin ja lähempää. Yksilötyönohjauksessa voimme lähteä pohtimaan ja testaamaan uusia toimintatapoja ja ajatusmalleja.

Uskon, että työhyvinvointi on yhtä tärkeää teille kuin yksittäiselle työntekijälle. Jutellaan ja selvitetään, olenko oikea henkilö tukemaan teidän työyhteisöä innostuksen kautta kohti tehokkuutta.

Minkälainen työnohjaaja olen?

Asiakaspalautteita:

“Karoliinan työnohjaus on täynnä empatiaa, oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia, joiden avulla työelämän taakat on kevyempi kantaa.”

 

“Ihanaa ja lempeää ohjausta, ratkaisuja työelämään ja sen aiheuttamiin ongelmiin.”

 

“Työnohjaus on avannut ajatusmaailmaa: kun saa purkaa omaa työtilannetta ja toinen osaa kysellä oikeita kysymyksiä takaisin. Saa rauhassa purkaa toisen kanssa mitkä asiat painaa mieltä.”

Lisää asiakaspalautteita täällä.

Sosiaalialan ammattilainen

Luotettava

Paikkariippumaton

Ammattilainen keskustelija