työnohjaukset

Yksilötyönohjaus

Pidät työstäsi kun asiat ovat kohdallaan, eikö? Mutta viime aikoina jaksamisesi on ollut vaakalaudalla ja pohdit mistä löytäisit lisätukea. Kohdatessasi toistuvasti haastavia asiakkaita ja työntekijöitä, mieleesi hiipii herkästi ajatus miten jaksat työskennellä uupumatta.

 

Haluat välttyä loppuun palamiselta ja säästää voimia myös vapaa-ajalle, koska hyvinvointi on sinulle tärkeää. Niin pitääkin olla.

 

Olen todella iloinen, että löysit tänne. Vaatii suuren määrän rohkeutta etsiä lisätukea. Lisätään yhdessä keveyden tunnetta työhösi. Kyllä, se on mahdollista.

Usein yksilötyönohjaukseen hakeudutaan akuutiin kriisin tai ongelman saattelemana. Saatat olla esimerkiksi ammatillisessa umpikujassa tai uupunut työssäsi. Ehkä esimiehesi on kannustanut sinua työnohjaukseen. Puhun kanssasi ensin avoimesti näistä aloittamisen motiiveista.

 

Yksilötyönohjauksen rakentuessa meidän kahden välille, pidän kiinni 1-3 kerran koeaikakäytännöstä, jotta voimme rauhassa tutkia yhdessä voinko työnohjauksellani vastata sinun tarpeisiin. Haluan sinun myös löytävän työnohjaajan, kenen kanssa sinun on helppo jutella avoimesti.

 

Yksilötyönohjaus poikkeaa monella tavalla ryhmämuotoisesta työnohjauksesta. Kun ohjauksessa olet vain sinä, voidaan työnohjauskertojen aikana käsitellä hyvin monenlaisia aiheita, teemoja.

 

Yksilötyönohjauksien parhaimpia puolia on sinulla oleva vapaus tuoda rehellisesti esille omia huoliasi ja epävarmuuksiasi, joita ryhmätyönohjauksissa ei aina uskalla tai halua sanoa. Asiasi saattavat linkittyä sillä hetkellä vahvasti esimerkiksi työkavereiden kanssa koettuihin hankaluuksiin, henkilökohtaiseen elämääsi tai ammatillisiin unelmiisi.

Esimiestyönohjaus

Onko sinut valittu esimieheksi, lähiesimieheksi tai tiimivastaavaksi, koska menestyit hyvin työssäsi, mutta koet ettet saanut kunnon perehdytystä uusiin tehtäviisi? Sait hyvin tehdystä työstä ylennyksen ilman kaipaamaasi tukea? Tämä on hyvin yleistä. 

 

Esimiehiksi valitaan usein henkilöitä, jotka ovat onnistuneet erinomaisesti asiantuntijatehtävissään. Vaikka esimiestyönohjaus ei korvaa perehdytystä ja koulutusta, se on tärkeä tukimuoto esimiesrooliin.

 

Vastuullasi on jo enemmän työtehtäviä kuin mihin aikasi riittää, vai mitä? Jostain syystä lisävastuuta kertyy entisestään juuri sinulle ja toimeliaana esimiehenä otat ne hoitaaksesi.

 

Otat tekemäsi ylityötunnit kyllä takaisin – kun on taas rauhallisempaa. Mutta toivoisit kuitenkin lepopäiviin olevan mahdollisuus hieman useammin. Haastavat alaiset ja johtoportaan tuoma paine väsyttävät sinua toisinaan, mutta ennen kaikkea toivot luottamuksellisia keskusteluja työn nostamista tunteista ja ajatuksista. Turvallisen tilan purkaa sinulle tärkeitä työasioita ja -tilanteita sekä löytää ehkä uusia ratkaisujakin. Esimiehet jäävät liian usein ilman tukea kaiken paineen keskellä.

 

On upeaa, että olet löytänyt tänne saadaksesi juuri sen tuen mitä tällä hetkellä kaipaat.

 

Työnohjaus auttaa selkeyttämään ja vahvistamaan rooliasi vastuutehtävissäsi. Ohjauksen avulla voidaan auttaa valitsemaan oikeita toimintatapoja ja jakamaan voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla.

Työparin työnohjaus

Työparina työskentely voi olla upeaa ja haastavaa samaan aikaan: kaksi erilaista persoonaa tekemässä lähekkäin samaa työtä omalla tavallaan. 

 

Työparien työnohjaus on järjestettävissä esimerkiksi saman organisaation kahdelle kollegalle yhteisesti.

 

Jos työparin työtehtävät poikkeavat huomattavasti toisistaan, se saattaa aiheuttaa haasteita työnohjauksessa, koska ymmärrys toisen työstä on vähäistä. Suosittelen siinä tapauksessa molemmille yksilötyönohjausta.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus toteutetaan useimmiten pienryhmissä ja ryhmissä on noin 2-6 henkeä.

 

Ryhmässä jäsenet voivat olla saman tiimin jäseniä tai he voivat olla samasta organisaatiosta, mutta työtehtävät hieman poikkeavat.

Jos ryhmän jäsenet eivät ymmärrä täysin toistensa töitä ja niiden aiheuttamia tunteita ja ajatuksia, työtehtävien pohdinta ja vertaistuen saaminen hankaloituvat. Näissä tapauksissa työntekijät olisi hyvä eriyttää omiin ryhmätyönohjauskertoihin, jossa vertaistuki olisi paremmin toteutettavissa.

Minkälainen työnohjaaja olen?

Asiakaspalautteita:

“Karoliinan työnohjaus on täynnä empatiaa, oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia, joiden avulla työelämän taakat on kevyempi kantaa.”

 

“Ihanaa ja lempeää ohjausta, ratkaisuja työelämään ja sen aiheuttamiin ongelmiin.”

 

“Työnohjaus on avannut ajatusmaailmaa: kun saa purkaa omaa työtilannetta ja toinen osaa kysellä oikeita kysymyksiä takaisin. Saa rauhassa purkaa toisen kanssa mitkä asiat painaa mieltä.”

Lisää asiakaspalautteita täällä.

Sosiaalialan ammattilainen

Luotettava

Paikkariippumaton

Ammattilainen keskustelija