TYÖNOHJAUS ETÄNÄ, JYVÄSKYLÄ, TAMPERE, KRIISITYÖNOHJAUS

Työnohjauksen toiminnalliset menetelmät 

Oletko miettinyt mitä kaikkea työnohjauksessa voi tehdä? Onko se pelkkää puhumista vai voisiko siellä tapahtua muutakin?

 

Työnohjauksessa käytetään usein toiminnallisempia menetelmiä keskustelun lisäksi. Taitavasti käytettynä toiminnalliset menetelmät rikastuttavat ja syventävät pohdintaa keskustelujen rinnalla. Toiminnalliset menetelmät ovat aina ohjattavien työhön ja heidän työrooliin kohdistuvaa oppimista. Tarkoituksena on tuoda lisäarvoa käsiteltävään aiheeseen eikä käyttää niitä viihdenumeroina tai työnohjaajan oman innostuksen ruokkimana.

 

Ammattitaitoinen työnohjaaja osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä ymmärtäen niiden tarkoituksen käsiteltävän aiheen syventämiseksi.

 

Alla on muutamia toiminnallisia menetelmiä, joita työnohjaaja saattaa käyttää työnohjauksen aikana, jos ne soveltuvat aiheeseen ja tilanteeseen.

 

 

Kuvat ja esineet

Työnohjaaja voi pyytää ohjattavia valitsemaan tuomistaan materiaaleista sellaisen kuvan tai esineen, joka kuvastaa ohjattavan kokemusta käsiteltävästä aiheesta. Menetelmä auttaa kertomaan työtilanteesta konkreettisen kuvan tai esineen kautta.

 

Työnohjauksessa ohjattava saa valita ohjaajan tuomista kuvista tai esineistä omansa, jolle ohjattava antaa itse merkityksen. Työnohjaaja saattaa käyttää erilaisia kuvallisia kortteja, postikortteja, tulostettuja kuvia tai ohjaustilanteisiin tehtyjä kuvakortteja. Pienesineet voivat olla esim. magneetteja, muovileluja tai luonnon elementtejä.

 

Työnohjaajan käyttämät materiaalit saattavat olla hänen itsensä keräämiä, ostettuja muovihahmoja tai kuvakortteja. Valmiita kuvakortteja löytyy Suomesta jonkin verran aikuisten ohjaustilanteissa käytettäväksi. Olen myös ostanut ulkomaan reissuilta löytämiäni kuvakortteja tai hyödyntänyt ilmaisia kuvapankkikuvia:

Pexels

Pixabay

Unsplash

 

työnohjaus

Lataa siltakuva ja tuhansia muita maksutta omaan käyttöösi sivulta Unsplash.

 

 

Janatyöskentely

Tämä soveltuu sekä yksilö- että ryhmänohjaukseen, mutta tarvitsee hieman enemmän tilaa toteutukseen. Työnohjaaja voi piirtää janan maalarinteipillä lattiaan. Janan molemmissa päissä on ääripäät, esim. todella-kuormittunut-työssä vs en-lainkaan-kuormittunut. Ohjattavat menevät seisomaan janalle siihen kohtaan mikä tunne itsellä on omasta työkuormituksesta sillä hetkellä.

 

Janatyöskentely tuo konkreettisemmin tilanteen esille ja samanaikaisesti ryhmäläisille näkyviin. Ohjattavien tilanteeseen, ajatuksiin ja tuntemuksiin syvennytään keskustellen.

 

 

Sektorit

Työnohjaustila jaetaan muutamiin eri osa-alueisiin kuvaamaan keskustelussa nousseen teeman eri puolia. Jos on keskusteltu esim. työn haastavuudesta, huone voidaan jakaa neljään eri alueeseen, jotka ovat ohjattaville sillä hetkellä haastavia, esim: asiakkaat, yhteistyökumppanit, esimies ja verkosto.

 

Työnohjaaja voi pyytää kaikkia menemään ensin siihen kohtaan huonetta, jonka kokee itselle vähiten haasteelliseksi, seuraavaksi sopivan haasteelliseksi ja viimeisenä kaikkein haasteellisemmaksi. Valitussa kohdassa olevat työntekijät voivat ensin jakaa kokemuksia keskenään, jonka jälkeen kokemuksia käsitellään yhteisesti. Lopuksi voidaan miettiä mitä uutta opittiin kaikista osa-alueista konkretisoinnin avulla.

 

 

Verkostokartta

Vaativaa asiakastyötä tekevien parissa voidaan käyttää verkostokarttaa. Kartta voidaan piirtää näkyville tai rakentaa tuoleista, ohjaajan tuomista pienesineistä tai ohjattavat voivat esittää verkostonsa henkilöitä. Kartan keskelle sijoitetaan asiakas ja hänen ympärilleen konkretisoidaan tukiverkosto sisältäen viranomaiset ja muut asiakasta auttavat tahot.

 

Ohjattavat voivat tehdä verkostokartan myös itsestään tai omasta organisaatiosta ja sijoittaa toimijoita kartalle omasta näkökulmastaan. Kartan avulla päästään tutkimaan yhteistyön laatua ja mahdollisia tarvittavia muutoksia.

 

Verkoston keskelle voi sijoittaa myös teeman tai ilmiön työyhteisöstä. Sen konkretisointia voi kuvastaa yksi pienesine tai tyhjä tuoli. Ohjattavat voivat kävellä huoneessa ja asettaa itsensä sille etäisyydelle esineestä, joka kuvaa heidän kokemustaan.

 

Jokainen saa vuorollaan kertoa valitsemastaan paikasta ja asennosta sekä niiden kokemuksesta. Lopuksi voidaan miettiä miltä teema näyttää ohjattavista kun konkretisoinnin kautta työstetty kokonaisuus on tullut esille.

 

Verkostokartan voi rakentaa myös kuvakorttien avulla: korteissa voi olla tyhjiä tuoleja tai esineitä kuvaamassa verkoston henkilöitä.

 

etätyönohjaus

Lataa robottikuva ja tuhansia muita maksutta omaan käyttöösi sivulta Pixabay.

 

 

Roolikartta

Ammatillisen roolikartan tekeminen on kuvaus työntekijällä olevista eri rooleista, joissa hän työskentelee. Jos työntekijän yksi työtehtävä on markkinointi, roolikarttaan kirjataan Markkinoija. Roolikartan voi aloittaa piirtämällä ympyrän keskelle paperia kuvaamaan työntekijää. Roolit piirretään ympyrän muodossa niin lähelle tai niin kauas työntekijästä kuin hän kokee kyseisen roolin olevan. Työnohjaaja tai ryhmätyönohjauksessa muut voivat auttaa nimeämään lisää työtehtäviä.

 

Tämänkaltainen työskentely usein havahduttaa työntekijöitä tarkastelemaan työtään uudella tavalla.

 

 

Sinua voisi kiinnostaa: Materiaalipankki

 

 

 

Tyhjät tuolit

Tuolit ovat hyvin moninaisia välineitä, joilla saadaan konkretisoitua asioita. Tuoleja voidaan käyttää kuvaamaan erilaisia ilmiöitä, teemoja tai ihmisiä. Ohjattavat voivat vapaasti istua vuorotellen tyhjälle tuolille ja tarkastella tilannetta kyseisestä näkökulmasta.

 

Tuoleilla voi konkretisoida myös edellistä roolikarttaa. Ohjattava voi asetella tuolit siten kun ne ovat suhteessa toisiinsa ja käydä istumassa jokaisessa tutkiskellen kokonaisuutta eri työroolien kautta. Siinä voi tulla esille ohjattavan omia vahvuuksia ja kehittämisalueita uudella tavalla.

 

Tyhjät tuolit -menetelmää voi käyttää myös kuvakorttien avulla. Työnohjaajalla voi olla useita kortteja, joissa on erilaisia tyhjiä tuoleja ja ohjattavaa voi pyytää valitsemaan esim. millä tuolilla hän sillä hetkellä istuu tai haluaisi istua.

 

etätyönohjaus

Lataa tuolikuva ja tuhansia muita maksutta omaan käyttöösi sivulta Pexels.

 

 

Roolinvaihto

Roolinvaihto ei ole näyttelemistä tai matkimista vaan pyritään eläytymään toisen henkilön kokemukseen. Työnohjauksessa roolinvaihto on hyvä väline erityisesti silloin kun halutaan tutkia tarkemmin ihmissuhdetta, yhteistyökumppania tai työntekijän suhdetta asiakkaaseen.

 

Roolinvaihdon voi toteuttaa esimerkiksi niin, että ohjattava kertoo ensin työtilanteestaan, jonka jälkeen hän käy viereiselle tyhjälle tuolille istumaan ja katsoo tilannettaan toisen henkilön kannalta. Tällä menetelmällä omaan työtilanteeseen saadaan etäisyyttä ja saatetaan huomata paremmin omia ajattelu- ja toimintatapoja.

 

Roolinvaihtoa voi tehdä myös silloin, jos halutaan harjoitella esim. tulevaa tilannetta esimiehen kanssa. Ohjattava voi harjoitella tulevaa tilannetta tyhjän tuolin kanssa tai toisen ohjattavan ollessa esimiehen roolissa.

 

Tavoitteena ei ole jäljitellä todellista henkilöä tai kuvitella miten keskustelu etenisi. Roolinvaihdolla pyritään uuteen kokemuksen toisen henkilön näkökulmasta ja oman toiminnan vaikutuksista toiseen.

 

 

Sinua voisi myös kiinnostaa:

Milloin tarvitaan työnohjausta

Onko työnohjaus lakisääteistä

 

Kaipaatko tilaisuutta keskustella työstäsi luottamuksellisesti? Ole minuun epäröimättä yhteydessä niin jutellaan tilanteestasi. Jos et ole vielä valmis yhteydenottoon, niin tutustutaan lisää!