Kuvataideterapia

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa ryhmille ja yksilöille

Kohtaamme erilaisia ja erikokoisia haasteita elämämme aikana, joiden käsittelyssä tarvitsemme ulkopuolista tukea ja apua.

 

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa pohdimme uudenlaisia tapoja lähestyä oman elämän kipukohtia ja haasteita.

 

Ratkaisukeskeisyyden taustalla on näkemys, jonka mukaan henkilöllä itsellään on voimaa ja kykyä ratkaista ongelmansa ja miten jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Uskon tähän vahvasti.

Avaan uusia ovia ratkaisujen äärelle taideterapian kautta henkilökohtaiseen elämään ja työhön liittyvissä tilanteissa.

 

Mielikuvituksen kautta meille avautuu rikas ja monipuolinen maailma, jota voimme hyödyntää monin eri tavoin!

Autan näkemään ratkaisukeskeisen taideterapian keinoin omia voimavaroja ja tiedostamaan kykyjä muuttaa asioita omassa elämässä, haluttuun suuntaan.

Tarvittavan tuen ja motivaation kautta muutokset ovat mahdollisia.

TYÖNOHJAUS, JYVÄSKYLÄ, KRIISITYÖNOHJAUS
“Omat ajatukseni selkiintyi samalla kuin tein omaa teostani. Se oli silmiä avaava kokemus ja innostuin tästä.”
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Yksityishenkilö
“Karoliinan ohjauksessa huomasin, miten minun olisi hyvä miettiä säännöllisesti itselleni mielihyvää tuottavia asioita ja tekemistä. Ymmärsin niiden hyödyn ja merkityksen itselleni selkeämmin!”
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Yksityishenkilö
“Ymmärsin tekemäni kuvan kautta ja Karoliinan kanssa keskustellessa, että ongelmani tiedostaminen myös rauhoittaa ajatuksiani. Olen pystynyt keskustelumme jälkeen jatkamaan itse asiani kanssa, mikä helpotti oloa, koska ongelmani on ollut minulla pitkään ja nousee uudelleen esille uusissa tilanteissa.”
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Yksityishenkilö

Rauhallinen perusluonteeni antaa ohjauksissa tilaa ohjattavieni ajatustyölle, keskittymiselle, rauhoittumiselle ja asioiden jäsentämisille.

Taideterapiaan osallistuminen ei vaadi minkäänlaista taiteellisuutta.

Autan etsimään, tutkimaan ja ratkaisemaan ryhmäläisten kohtaamia ongelmia keskustelujen ja erilaisten harjoitusten kautta.

 

Kuvataideterapian avulla voi oppia kohtaamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan tämänhetkisiä ja tulevia haasteita, jotka ovat saattaneet tuntua jopa ylitsepääsemättömiltä.

Keskustelujen tukena käytän taidemateriaaleja, ratkaisukeskeisiä menetelmiä, valmiita kuvia, tarinoita, mielikuvia, rentoutus- ja kirjoitusharjoituksia sekä yhdessä asetettuja tavoitteita ja välitavoitteita.

Ryhmätapaamisten kautta heille avautuu mahdollisuus oppia uusia taitoja, näkökulmia ja toimintatapoja. Ryhmäläiset myös oppivat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia eri näkökulmista.

 

Ryhmäläisten tekemien teosten lopputulos ei ole koskaan arvioinnin kohteena vaan tutkimme esille nousevia ajatuksia tekemisen aikana ja sen jälkeen.

Taideterapeuttinen ryhmä voi kokoontua myös etänä. Silloin hyödynnämme ohjattavilta jo löytyviä materiaaleja.

KUVATAIDETERAPIA, KESKI-SUOMI, PIRKANMAA TAIDETERAPIA

Taustani

  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry)
  • Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti (valmis 2025)
  • Taideterapian ohjaaja (Alfa Partners)
  • Esimies (Mercuria)
  • Sosionomi (AMK)
  • Visualisti (Timali)
Kouluttaudun tällä hetkellä kuvataideterapeutiksi.

Löydät lisää taustastani täältä.

 

 

Vapaaehtoistyönä olen ohjannut narsismin uhrien kriisiryhmää.

 

 

Tällä hetkellä olen Suomen migreeniyhdistyksen toiminnassa mukana.

 

 

Olen Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen ja noudatan heidän eettisiä periaatteita.

Kun uskaltaa antautua taidetarvikkeiden vietäväksi ilman aikaisempaa kokemusta, voi löytää ratkaisuja uudella tavalla.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapian ohjaustilanteessa pyrin huomioimaan ohjattavan persoonallisuuden, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin, ajattelun, tunne-elämän, arvomaailman sekä elämäntilanteen.

TYÖNOHJAUS, JYVÄSKYLÄ, TAMPERE, KRIISITYÖNOHJAUS, SOSIAALIALA, TERVEYSALA, SOTE

Lisätuen tarvetta?

Kurkistus kulissien taakse

Valmistaudun etätyönohjaukseen monin eri tavoin. Kurkkaa videolta mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin näemme toisemme lähettämäni videolinkin kautta!

 

Valtaosa etänä toteutuvista työnohjauksistani tapahtuu tällä hetkellä Jämsän sydämessä, etätyötilassa Jämsä Tehdas. Voit lukea heidän sivuiltaan myös minusta enemmän ja miksi Jämsä on minulle erityisen tärkeä. Hyppää artikkeliin tästä.

STORY TYÖNOHJAAJA KESKI-SUOMI PIRKANMAA