Kuvataideterapiaa sinulle

Sopiiko ratkaisukeskeinen kuvataideterapia sinulle?

Onko elämässäsi tällä hetkellä asioita, joista haluaisit keskustella ammattilaisen kanssa? Ehkä olet ahdistunut tai stressaantunut ja kaipaat selkeyttä. Ehkä kaipaat uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja, jotta olosi olisi kevyempi.

 

Sinun ei tarvitse osata piirtää hyötyäksesi taideterapeuttisesta keskusteluavusta. 

 

Hyödynnämme kuvallista ilmaisua sinulle soveltuvalla tavalla. Emme tee taideteosta emmekä yritä tehdä mitään seinälle ripustettavaa. Tarkoituksena on ulkoistaa sinun asiasi uudella tavalla ja tutkia mitä teos meille kertoo.

 

Tarvitset vain uteliaisuutesi ja avoimen mielesi!

Mielikuvituksen kautta meille avautuu rikas ja monipuolinen maailma, jota voimme hyödyntää monella eri tavalla! Tarvittavan tuen ja motivaation kautta muutos on mahdollista.

"Karoliinan ohjeistuksen kautta huomasin, miten teosta tehdessäni ajattelinkin tilanteestani uudella tavalla. Helposti tulee ajateltua niin kuin aina ennenkin, mutta tämä avasi enemmän omaa ajattelua."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala

Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana ja kuvataideterapian ohjaajana avaan kanssasi uusia ovia ratkaisujen äärelle taideterapian kautta, työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa.

TAIDETERAPIA TAMPERE TYHYPÄIVÄ

Innostun ohjattavieni oivalluksista, uusista ideoista ja luovista ratkaisuista! Rauhallinen perusluonteeni antaa ohjauksissa tilaa ohjattavieni ajatustyölle, keskittymiselle, rauhoittumiselle ja asioiden jäsentämisille.

"Hämmästyin sitä, miten abstrakti teos auttoi tuomaan uusia ajatuksia esille. Jotain kyllä nytkähti tämän avulla eteenpäin..!"
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala

Punainen lanka sinun ja minun välisessä vuorovaikutuksessa on auttaa sinua näkemään ratkaisukeskeisen kuvataideterapian keinoin omat voimavarasi kirkkaammin ja tiedostamaan omat kykysi sekä mahdollisuutesi.

 

Näitä voimme etsiä yhdessä mm. luonteenpiirteistä, harrastuksista ja kartoittamalla muita taitojasi ja toimintatapojasi, jotka ovat auttaneet sinua selviytymään aikaisemmin.

Miten autan sinua taideterapian ohjaajana

Autan sinua etsimään, tutkimaan ja ratkaisemaan kohtaamiasi ongelmia keskustelujen ja erilaisten harjoitusten kautta.

 

Voit tarjoamani tuen avulla oppia kohtaamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan kohtaamiasi haasteita, jotka ovat saattaneet tuntua sinusta jopa ylitsepääsemättömiltä.

 

Sinulle avautuu mahdollisuus oppia uusia taitoja, näkökulmia ja toimintatapoja sekä vaikuttamismahdollisuus sinun omiin arvoihin ja asenteisiin.

 

Keskustelujemme apuna ja tukena käytän erilaisia taidemateriaaleja, ratkaisukeskeisiä menetelmiä, valmiita kuvia, tarinoita, mielikuvia, rentoutus- ja kirjoitusharjoituksia sekä yhdessä sinun kanssasi asetettuja tavoitteita ja välitavoitteita.

 

Teoksen lopputulos ei ole koskaan arvioinnin kohteena vaan tutkimme tekemisen aikana ja sen jälkeen esille nousevia ajatuksia.

Miksi tuen sinua juuri ratkaisukeskeisen taideterapian avulla

Monet meistä kohtaa haasteita elämänsä aikana, joiden käsittelyssä tarvitsemme ulkopuolista tukea ja apua.

 

Saatat olla tyytymätön vallitsevaan elämäntilanteeseen tai johonkin yksittäiseen osa-alueeseen.

 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ei kiellä ongelmiasi, ongelmien olemassaoloa tai niiden nimittämistä ongelmiksi.

 

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa ei kuitenkaan takerruta ongelmalähtöiseen puheeseen, vaan pohdin kanssasi ohjauksen edetessä uudenlaisia tapoja lähestyä elämäsi kipukohtia ja haasteita.

 

Ratkaisukeskeisyyden taustalla on myös näkemys, jonka mukaan sinulla itselläsi on voimaa ja kykyä ratkaista ongelmasi. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ajatellaan, että kaikki ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja tekevät parhaansa.

 

Uskon tähän vahvasti.

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia on sinun tarpeista lähtevää ja voimia lisäävää. Taidetyöskentely voi jo itsessään olla rentouttavaa ja antaa uusia, myönteisiä kokemuksia.

 

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa on tärkeää, minkälaisia merkityksiä annat itse sinun töillesi. Kaikki todellinen muutos perustuu aina sinun omaan haluusi ja tarpeeseesi.

Kun uskaltaa antautua taidetarvikkeiden vietäväksi ilman aikaisempaa kokemusta, voi löytää ratkaisuja aivan uudella tavalla.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapian ohjaustilanteessa pyrin huomioimaan sinun persoonallisuuden, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin, ajattelun, tunne-elämän, arvomaailman sekä elämäntilanteen.

Hyödynnän ratkaisukeskeisten kuvataideterapian menetelmiä muun muassa työnohjauksessa ja ohjattavieni hyvinvoinnin sekä itsensä kehittämisen vahvistamisessa.

"Omaan unelma-ammattiin valmistuminen oli jännittävää ja erityisesti loppuunpalamisen jälkeen unelmatyöpaikka kauhistutti. Pärjäänkö? Jaksanko? Pystynkö? Sain Karoliinan kanssa etsittyä vastaukset näihin kysymyksiin jo lyhyessä ajassa. Minä pärjään, jaksan ja pystyn!"
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala
"Kun puhuimme Karoliinan kanssa teoksestani, mieleeni muistui minulle iloa tuovia asioita, jotka olin unohtanut. Huomasin keskustelumme kautta, miten nyt olisi tärkeää priorisoida juuri niitä ja miksi."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala
TAIDETERAPIA, KESKI-SUOMI

Onko ratkaisukeskeinen kuvataideterapia nopea oikotie onneen?

Taide on voimakas viestintäväline.

 

Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaus ei kuitenkaan ole pikaratkaisu eikä laastari koettuihin ongelmiin.

 

Taideterapia on tie, jonka varrella on paljon uutta opittavaa eikä se aina tunnu mukavalta.

 

Kaikki järjestyy. Hengitä syvään. 

 

Kuljen kanssasi niin pitkälle kuin sinusta tuntuu, että tarvitset tukea. Etsitään yhdessä vastaukset, joita kaipaat. Yksi ohjauskerta kerrallaan. 

Ammatillinen taustani

Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), esimies ja sosionomi (AMK). Kouluttaudun tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi taideterapian ohjaajaksi ja tarkoituksena on jatkokouluttautua kuvataideterapeutiksi.

 

Löydät lisää taustastani täältä.

Hinnasto

Taideterapian ohjaajaksi kouluttautumisen aikana vastaanotan uteliaita työikäisiä yksittäisiin taideterapian ohjaushetkiin (75min) maksutta etäyhteydellä ja Jämsän alueella 02/24 saakka.

 

TAPAAMISET JATKOSSA, KEVÄT 2024

Jatko on myös mahdollista. Syvennymme silloin kattavammin asioihisi, joihin toivot muutosta. Ratkaisukeskeisten taideterapiaohjauskertojen määrän sovimme yhdessä. Tapaamiset voivat olla 1 x kk tai useammin, tiiviinä tukimuotona.

  • Ohjaus paikan päällä: 75min / 110,00€ + alv24% (sis. kilometrit ja materiaalit)
  • Jatkokerrat etänä: 75min / 59,00€ + alv24%

 

Jatkotapaamiset voivat olla etänä Teamsin kautta tai paikan päällä Muurame-Jämsä-Orivesi-Mänttä. Etänä tapahtuvassa yksilöohjauksessa käytämme niitä välineitä, joita sinulla jo on (esim. paperit, kynät, sakset). Paikan päällä tapahtuvaan ohjaukseen tuon ohjauskerralle erilaisia taidetarvikkeita.

etätyönohjaus karoliina

Lisävinkkejä työhyvinvointiin sisäpiirin kahvihetkissä!

* pakollinen
Etätyönohjaus.

Olemmeko luodut toisillemme? Se selviää kokeilemalla! Pitkään prosessiin ei tarvitse heti sitoutua.

Kurkistus kulissien taakse

Valmistaudun etätyönohjaukseen monin eri tavoin. Kurkkaa videolta mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin näemme toisemme lähettämäni videolinkin kautta!

 

Valtaosa etänä toteutuvista työnohjauksistani tapahtuu tällä hetkellä Jämsän sydämessä, etätyötilassa Jämsä Tehdas. Voit lukea heidän sivuiltaan myös minusta enemmän ja miksi Jämsä on minulle erityisen tärkeä. Hyppää artikkeliin tästä.