Karoliina Kosmaa

Hei, mukavaa kun löysit tänne! Otetaan tuoreet kahvit ja tutustutaan paremmin.

 

Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja työskennellyt sosiaalialalla vuodesta 2012, jolloin valmistuin sosionomiksi (AMK). Ulkomailla asuessani kouluttauduin esimieheksi.

 

Työskentelin aikaisemmin luovalla alalla ja luovuus on jäänyt osaksi työskentelyäni monin eri tavoin.

 

Tällä hetkellä kouluttaudun ratkaisukeskeiseksi taideterapian ohjaajaksi.

Tukikohtani on Keski-Suomessa, Jämsän sydämessä, Himoksen laskettelurinteiden syleilyssä.

 

Innostun ohjattavieni oivalluksista, uusista ideoista ja luovista ratkaisuista!

TYÖNOHJAUS TAMPERE

Rauhallinen perusluonteeni antaa tilaa ohjattavieni

ajatustyölle, keskittymiselle, rauhoittumiselle ja asioiden jäsentämisille.

"Oivalsin Karoliinan työnohjauksessa, että minulla on paljon vahvuuksia mitä minun kannattaa työelämässä jatkokehittää ja hyödyntää, esimerkiksi joissain asioissa omalla henkilökohtaisella kokemuksella saan hyvää pelisilmää tilanteeseen!"
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala

Miten tuen ohjattaviani ratkaisukeskeisenä työnohjaajana ja taideterapian ohjaajana

Tuen löytämään ratkaisuja erilaisiin työtilanteisiin ja autan tutkimaan asioita uusista näkökulmista. Se mikä toimii toisella, ei välttämättä toimi kaikilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että löydämme juuri ohjattaville sopivia ratkaisuja.

 

Käytän mielelläni työnohjauksissa myös konkreettisia menetelmiä.

 

Konkreettiset menetelmät työnohjauksen aikana ovat usein minun fläppitaulu tai paperia ja kyniä. Saatamme kirjoittaa tai hahmotella keskustelun lomassa erilaisia kaavioita tai janoja, tutkiaksemme tilannetta eri tavoin.

 

Ohjattavillani tulee olemaan myös pääsy tekemiini verkkomateriaaleihin, joita he voivat hyödyntää työnohjauskertojen välissä ja työnohjausmatkamme jälkeen.

 

Ohjattavien kiinnostuksen ja työnohjaustilanteen sopivuuden mukaan hyödynnän kuvataidepainotteista työnohjausta myös etänä. Materiaaleina etätyönohjauksessa ovat ohjattavilta jo löytyvät kynät, paperit ja sakset.

Työtaustani tarkemmin

Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), esimies ja Valviran laillistama sosionomi (AMK, 2012).

 

Työskentelin ulkomailla esimiehenä, 20 hengen asiakaspalvelutiimissä. Vastuullani oli suomalaisen asiakasyrityksen ensimmäinen Suomen ulkopuolinen tiimi, joka kasvoi nopeasti esimiestehtävieni aikana viidestä työntekijästä kahteenkymmeneen.

 

Työskentelin ulkomailla myös HR Business Partnerina. Vastasin useamman tiimin rekrytoinnin alkuvaiheesta. Olin ensikontakti ja tuki yrityksessä aloittaville, jotka muuttivat maahan. Toimin työntekijöiden ja esimiesten tukena työhyvinvoinnin näkökulmasta sisältäen yksilö- ja ryhmäohjauksia sekä kriisitilanteiden sovittelua.

 

Tein ulkomailla yritykseni kautta sosiaaliohjauksia (counselling) ja taidepainotteisia kursseja englanniksi. Englanninkielisinä lisäkoulutuksina CBT, depression, anxiety and crisis counselling.

Olen työskennellyt lasten-, nuorten-, aikuisten ja vanhusten parissa:

  • perhekodissa ohjaajana huostaanotetuille lapsille
  • etsivässä nuorisotyössä
  • freelancerina: oppilaitosten päihdeluennot
  • aikuissosiaalityössä sosiaalitoimessa
  • vammaispalvelussa sosiaaliohjaajana
  • kotihoidon ohjaajana
  • projektin vetäjänä: saattohoitopotilaille koulutettuja vapaaehtoisia

Ennen sosiaalialalle kouluttautumista kuvataidekoulu, visuaalinen markkinointi sekä sisustusartesaaniopinnot vahvistivat voimakkaasti luovaa puoltani.

 

Vapaaehtoistyönä olen ohjannut narsismin uhrien kriisiryhmää.

 

Tällä hetkellä olen Suomen migreeniyhdistyksen toiminnassa mukana. Migreeni on merkittävästi elämää ja työntekoa haittaava sairaus etenkin 15–49-vuotiaiden naisten ikäryhmässä. Se on erityisesti työikäisten sairaus, joten sen kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret. Blogissani lisää kirjoituksessa Kaikkien etu on hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö. 

 

Olen Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen ja noudatan heidän eettisiä periaatteita.

Säännöllinen työnohjaus tulisi olla kaikkien saatavilla ja kuulua työntekijöiden työhyvinvoinnista ja ammatillisesta kehityksestä huolehtimiseen.

Kiireisten työpäivien aikana ei usein ehdi pysähtyä miettimään, miksi jokin työasia tehdään tietyllä tavalla, mikä auttaisi ahdistavaan työtilanteeseen tai miten asioita voisi tehdä toimivammin.

 

Työnohjaus on näitä pysähtymisiä varten.

 

Työnohjaus ei ole vain ongelmatilanteisiin vaan myös niiden ehkäisyyn.

"Karoliinan työnohjaus on avannut omaa ajatusmaailmaa. Kun saa purkaa omaa työtilannetta ja toinen osaa kysellä oikeita kysymyksiä takaisin. Saa rauhassa purkaa toisen kanssa mitkä asiat painaa mieltä ja toisella voi olla erilainen näkökulma asiaan. Tämä kaikki tuo helpotusta!"
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Esimies
"Työnohjaus peilasi mun omaa tilannetta ja huomasin helpotuksen määrän kasvavan kun sain tukea tilanteeseen. Asiat sai myös omassa mielessään järjestykseen ja se päänsisäinen kaoottisuus rauhoittui."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Esimies | Ravintola-ala
TYÖNOHJAUS MÄNTTÄ
"Karoliinan työnohjaus on täynnä empatiaa, oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia, joiden avulla työelämän taakat on kevyempi kantaa."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala

Taide on myös voimakas viestintäväline työnohjauskeskusteluihin yhdistettynä.

 

Taideilmaisun avulla voimme tutkia tunteita ja uskomuksia, vähentää stressiä, ratkaista ongelmia ja ristiriitoja sekä lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Työnohjauksen aikana abstraktien kuvien tekeminen voi auttaa ilmaisemaan jotakin, joka voisi olla vaikeaa ilmaista vain sanallisesti. Uusien menetelmien kautta on mahdollista saada uusia ajatuksia ja ideoita sekä kaivattua etäisyyttä tilanteeseen.

 

Kuvataidepainotteinen työnohjaus ei vaadi ohjattaviltani minkäänlaista taiteellisuutta. Lopputulos ei ole koskaan arvioinnin kohteena vaan tutkimme tekemisen aikana ja sen jälkeen esille nousevia ajatuksia.

etätyönohjaus karoliina

Lisävinkkejä työhyvinvointiin sisäpiirin kahvihetkissä!

* pakollinen

Asiakaspalautteita

"Omaan unelma-ammattiin valmistuminen oli jännittävää ja erityisesti loppuunpalamisen jälkeen unelmatyöpaikka kauhistutti. Pärjäänkö? Jaksanko? Pystynkö? Sain Karoliinan kanssa etsittyä vastaukset näihin kysymyksiin jo lyhyessä ajassa. Minä pärjään, jaksan ja pystyn!"
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala
"Iso plussa etänä toteutettavasta työnohjauksesta - oli tosi helppoa! Laitoin vaan läppärin keittiön pöydälle eikä mun tarvinnut matkustaa erikseen mihinkään ja kuitenkin videon välityksellä näimme toisemme."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala
"Etätyönohjaus antaa todella paljon vapauksia: ei tarvitse erikseen lähteä mihinkään, siinä säästää ajan lisäksi kustannuksissa ja omassa jaksamisessa. Siinä meni 2 min. kun kävelin meidän neukkariin..! Olen ollut todella tyytyväinen enkä muuttaisi mitään! Aika ehkä vain menee liian nopeasti, mutta onhan sitäkin tärkeä rajata."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Esimies
"Työnohjauksen avulla löysin vahvuuksia joita en tiennyt omistavani. Opin myös kohtaamaan paremmin erilaisia pettymyksiä ja vastoinkäymisiä työssäni, joita tulee jatkossakin väistämättä vastaan."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Yrittäjä
"Ihanaa kun työnohjauksessa keskitytään just siihen omaan työhön ja työalueeseen. Saa järjestystä ja ulkopuolista näkökulmaa varsinkin puolueettomalta osapuolelta."
työnohjaus karoliina jämsä
Asiakaspalaute
Hoitoala
Etätyönohjaus.

Olemmeko luodut toisillemme? Se selviää kokeilemalla! Pitkään työnohjausprosessiin ei tarvitse heti sitoutua. Koeaikamme on sovitusti 1-3 kertaa.

Kurkistus kulissien taakse

Valmistaudun etätyönohjaukseen monin eri tavoin. Kurkkaa videolta mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin näemme toisemme lähettämäni videolinkin kautta!

 

Valtaosa etänä toteutuvista työnohjauksistani tapahtuu tällä hetkellä Jämsän sydämessä, etätyötilassa Jämsä Tehdas. Voit lukea heidän sivuiltaan myös minusta enemmän ja miksi Jämsä on minulle erityisen tärkeä. Hyppää artikkeliin tästä.